Autonomiczna Stacja Ładowania Pojazdów Elektrycznych z PV

Dzisiejszy wpis poświęcimy zastosowaniu fotowoltaiki w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. W miarę rozwoju aut elektrycznych powstaje coraz więcej stacji ładowania takich pojazdów. Aby stacje ładowania pojadów elektrycznych były najbardziej ergonomiczne i koszt wytworzenia energii do ich zasilania był bardzo mały, coraz częściej używa się do ich zasilania energii pochodzącej ze słońca, a także wiatru.

Przykładem takiej stacji ładowania pojazdów z fotowoltaiki oraz wiatru jest stacja, która powstała na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podobna stacja widoczna jest na zdjęciu poniżej.

Zgodność Ze Standardem Chademo

Stacja ta jest zgodna ze standardem Chademo najbardziej rozpowszechnionym obecnie standardem szybkich ładowarek pojazdów elektrycznych dlatego jej moc nie może być mniejsza niż 50 kW. Stacja ta posiada moc ładowania 50 kW i napięcie 500 V DC oraz prąd 125 A. Czas ładowania pojazdu w takim trybie wynosi od 15 do 30 minut. Jest połączona z mikrosiecią, która pracuje niezależnie, odłączona od systemu elektroenergetycznego. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności w mikrosieci zasinstalowano dwa rodzaje źródeł energii: ogniwa fotowoltaiczne oraz elektrownię wiatrową.

W tej stacji zastosowana ogniwa fotowoltaiczne o mocy 40 kW oraz turbozespół wiatrowy o mocy 50 kW.

Łączny czas produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych wynosi 4500 h/rok. W wynikach symulacji wyraźnie zauważalna jest granica pomiędzy poszczególnymi porami roku. Znaczne ilości energii są generowane latem, natomiast zimą praktycznie zerowe. Wówczas niezbędne jest inne źródło energii niezależne od czynników wpływających na ogniwa PV. W zaproponowanym układzie takim źródłem jest turbozespół wiatrowy. Produkcja energii z generatora wiatrowego wykazuje odwrotną tendencję niż dla źródła fotowoltaicznego. Więcej energii jest produkowane w okresach zimowych. Elektrownia wiatrowa pracuje łącznie około 6500 h/rok co stanowi niemal 145% czasu pracy elektrowni słonecznej.

Zdecydowana większość energii, bo aż 66%, pochodzi z elektrowni wiatrowej, natomiast pozostałe 34% z elektrowni słonecznej. Dzieje się tak mimo większej jedynie o 20% mocy turbozespołu wiatrowego. Przyczyną takiego wyniku są słabe warunki nasłonecznienia występujące na tej szerokości geograficznej oraz praca układu PV wyłącznie w dzień. Układ łącznie w ciągu roku produkuje 51 MWh, co całkowicie pokrywa zapotrzebowanie stacji.