Category Archives: Fotowoltaika – budowa instalacji

Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW

Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-3000 pozwala na bezpośrednie zastosowanie systemów paneli fotowoltaicznych do zasilania urządzeń grzewczych, takich jak bojlery elektryczne, grzejniki, maty grzewcze itp.

System jest prosty, wymaga jedynie podłączenia odpowiedniej ilości (od 4 do 9 sztuk) typowych paneli fotowoltaicznych o napięciu roboczym około 32V lub odpowiedniej ilości innych, oraz odbiornika energii np. bojlera elektrycznego, ogrzewanie podłogowe.

Prąd stały wytwarzany w panelach, którym nie można bezpośrednio zasilać urządzeń grzewczych, zostaje w przetwornicy zamieniony na prąd przemienny, którym można już zasilać urządzenia grzewcze.
Maksymalna moc sytemu to 3kW, przetwornica posiada wyjście priorytetowe „1”, na którym zawsze jest napięcie oraz wyjście zależne „2”, które włączane jest gdy na wyjściu nr „1” nie jest pobierana energia i wyłączane gdy energia znowu jest pobierana z wyjścia „1”.

Schemat instalacji


Pozwala to na podłączenie dwóch urządzeń grzewczych np. dwóch bojlerów, z których jeden będzie nagrzewany jako pierwszy, a drugi w sytuacji gdy termostat tego pierwszego przerwie odbieranie energii z przetwornicy. Dzięki zaimplementowanej funkcji MPPT, przetwornica automatycznie przystosuje się do mocy grzałki i tak ustawi swój punkt pracy, aby energia odbierana z systemu paneli fotowoltaicznych była maksymalna.

Parametry / Nazwa produktu:SOLARNA PRZETWORNICA NAPIĘCIA ECO Solar Boost MPPT-3000
Napięcie wejściowe [VDC]:120 do 350 (VDC)
Napięcie wyjściowe [VAC]:120 do 350 (VAC)
Moc maksymalna:3 kW
Funkcja MPPT:TAK
Połączenie paneli PV:szeregowe, lub szeregowo równoległe
Przebieg napięcia na wyjściu:modyfikowany sinus
Wyjście VAC Nr 1:priorytetowe
Wyjście VAC Nr 2:Zależne *
Zabezpieczenie pod/nadnapięciowe:TAK
Zabezpieczenie termiczne:TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe:TAK
Temperatura pracy:-25°C ~ +55°C
Sprawność:>94%
Chłodzenie:Aktywne
Złącze zasilania:Złącze śrubowe M6
Gniazdo wyjściowe 230V:2 x E (z bolcem)
Obudowa:Aluminium
Stopień ochrony (IP):IP21
Wymiary LxWxH [mm]:290x190x80
Waga [kg]:2.4 kg
Kod produktu:5903332566259

Kable fotowoltaiczne

Kable fotowoltaiczne – ważny element instalacji PV

Przewody stosowane w instalacjach napięcia stałego podporządkowane są wymaganiom zawartych w normach, które się różnią w poszczególnych krajach. W Polsce norma PN-HD 60364-7-712:2007 określa wymagania dotyczące układów zasilania instalacji fotowoltaicznych. Przy doborze przewodów na instalacje PV pod uwagę powinniśmy brać podstawowe warunki wymienione poniżej.

Kable fotowoltaiczne - wymagania
Kable fotowoltaiczne – wymagania

Kable fotowoltaiczne – wymagania, które muszą spełniać:

 • Przewody powinny być podwójnie izolowane. Zbudowana z dwóch izolacji: podstawowej i dodatkowej oddzielonej metalową przegrodą, która w przypadku uszkodzenia jednej z izolacji zabezpiecza przed porażeniem prądem i chroni przed pożarem.
 • Promień zgięcia przewodów powinien być stosunkowo duży co ułatwia w duży stopniu montaż i chroni przed uszkodzeniami wewnętrznymi. Giętkość żyły powinna być klasy 5-tej lub 6-tej, co oznacza że przewód będzie bardzo giętki i odporny na wszelkie ruchy.
 • Materiał z którego wykonany jest przewód musi być odporny na różnego rodzaju oleje i czynniki chemiczne, które będą na niego oddziaływać przez długi czas.
 • Temperatura pracy sięgać powinna powyżej 100 stopni Celsjusza, a żyła przy zwarciu musi wytrzymywać temperaturę ponad 200 stopni Celsjusza przez kilka sekund. Im większa wytrzymałość cieplna żyły tym lepiej.
 • Duże znaczenie ma także wytrzymałość przewodów na temperatury poniżej zera, ponieważ przewody w instalacjach PV muszą pracować przez cały rok, również w okresie zimowym. Standardem jest tutaj wytrzymałość 40 stopni poniżej zera, jednak nieliczni producenci oferują przewody o wytrzymałości do minus 50 stopni.
 • Trwałość przewodów powinna wynosić co najmniej tyle ile wynosi okres bezawaryjności instalacji fotowoltaicznej czyli około 20 lat. Natomiast na chwilę obecną wielu producentów oferuje przewody, których trwałość została określona na 30 lat.

Przewody do instalacji PV powinny charakteryzować się także niewrażliwością na promienie UV.

Jednym z wiodących producentów kabli i przewodów jest firma Top Cable, która swoje produkty wytwarza w oparciu o surowce najwyższej klasy, co potwierdzone jest licznymi certyfikatami renomowanych instytucji. W ofercie firmy znajdują się kable i przewody średniego oraz niskiego napięcia.


Dobór akumulatora do instalacji PV

Akumulator jest ogniwem elektrycznym, które ma zdolność do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej. Energia dostarczana podczas procesu ładowania jest zamieniana z elektrycznej na chemiczną, a w przypadku rozładowania odwrotnie. Można wyróżnić 3 typy akumulatorów: Kwasowe(klasyczne), AGM oraz Żelowe.

Akumulatory kwasowe

Akumulatory kwasowe lub klasyczne to akumulatory w których elektrolit w postaci ciekłej wypełnia ogniwo. Elektrolitem jest tutaj wodny roztwór kwasu siarkowego, a elektrody wykonane są z ołowiu i tlenku ołowiu. Tego typu akumulatory przeznaczone są głównie do pojazdów samochodowych, ze względu na buforowy typ pracy.

Akumulatory AGM

Akumulatory AGM elektrolit jest uwięziony w matach szklanych, umieszczonych między ołowianymi płytami akumulatora. Akumulatory AGM posiadają jednokierunkowy zawór ciśnieniowy, który otwiera się wraz z nadmiernym wzrostem ciśnienia nagromadzonych gazów, eliminując problem zaburzenia rekombinacji wewnętrznej(prawidłowej sprawności ładowania i rozładowania). Nadmierny wzrost ciśnienia spowodowany jest przeważnie przeładowaniem akumulatora.Na uwagę zasługuje także wysoki poziom koncentracji energii oraz skuteczne odprowadzanie ciepła podczas przepływu prądu. Dodatkową zaletą jest także możliwość ustawiania tych akumulatorów w dowolnej pozycji.

Dobór akumulatora - akumulator typu AGM
Akumulator AGM

Akumulatory żelowe

Akumulatory żelowe to akumulatory, w których elektrolitem jest żel. Powstaje on poprzez wymieszanie kwasu siarkowego z krzemionką. Są bardziej odporne na wysokie temperatury, uderzenia i wibracje niż akumulatory AGM i kwasowe. Kolejnymi zaletami tych akumulatorów jest również: wysoka sprawność ładowania, mniejsze wymagania wentylacyjne oraz brak efektu rozwarstwiania przy powolnym ładowaniu.

Dobór akumulatora - akumulator żelowy MWLG-100-12
Akumulator żelowy MWLG-100-12

Dobór akumulatora – zasady doboru

Akumulator w systemie słonecznym będzie pracował cyklicznie, więc najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie akumulatora typu AGM lub Żelowego. Praca cykliczna to taka, kiedy ładujemy akumulator do pełna, a następnie go rozładowujemy. Tak właśnie działają systemy słoneczne z użyciem akumulatora. Najlepiej będzie, gdy akumulator nie ma pojemności większej niż prąd ogniw w amperach pomnożony przez 10. Dla przykładu: panel 130 W o mocy 7.2 A powinien obsługiwać akumulator o pojemności ok 70-80 Ah. Natomiast maksymalna pojemność akumulatora nie powinna przekraczać w Ah całkowitej mocy ogniwa, czyli dla panelu słonecznego 130 W nie więcej niż 130 Ah. Należy pamiętać, że do ładowania akumulatorów z paneli PV konieczne jest zastosowanie regulatora ładowania. Bez odpowiedniego regulatora akumulator zostanie uszkodzony lub w skrajnych przypadkach może wybuchnąć, ponieważ prąd płynący z paneli jest zdecydowanie większy od tego, którym powinniśmy ładować akumulator.

Podsumowując, do systemów fotowoltaicznych należy wybrać akumulator, który jest przeznaczony do pracy cyklicznej czyli do rozładowania do paru procent i ponownego naładowania. Najczęściej stosowane są akumulatory AGM i akumulatory żelowe.


Systemy mocowań paneli fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne w zależności od rodzaju dachu czy podłoża będą wymagały użycia różnych systemów mocowania. System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu lub podłoża przy pomocy systemu montażowego, którego wybór uzależniony jest od rodzaju powierzchni. Najczęściej system montażowy wykonany jest aluminium i ze stali nierdzewnej, ze względu odporność tych materiałów na korozję.

Systemy mocowań paneli PC do dachu skośnego
Systemy mocowań paneli PV na dachu skośnym

Systemy mocowań paneli fotowoltaicznych na dachu

 1. System montażowy na dach skośny – stosuje się przy minimum 15% kącie pochylenia dachu.
 2. System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu nie ma minimum 15%, wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające najbardziej optymalny kąt nachylenia paneli.

Oprócz tych systemów istnieje jeszcze jeden typ mocowań. Są to mocowania systemów wolno-stojących, ustawianych przeważnie na powierzchni gruntu.

Systemy mocowań do dachów skośnych

Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna być tylko taka, aby zapewnić ​​prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachówką a haki przykręcane są do krokwi. Liczba haczyków zależy od długości krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy. Panele fotowoltaiczne posiadają już otwory montażowe co ułatwia ich przytwierdzanie. Moduły słoneczne mogą być wstawiane do szyn lub przymocowane za pomocą specjalnych klipsów.

Podczas prac nad instalacją fotowoltaiczną należy uważać aby moduły, złączki MC4, izolacja przewodów, jak i sam dach nie zostały uszkodzone w trakcie montażu.

Systemy mocowań do dachów płaskich

W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszającej kąt 30 stopni). Na szczególną uwagę zasługuje takie zaprojektowanie instalacji aby była ona skierowana na południe i była zgodna z architekturą dachu. Panele są zamontowane na specjalnych stojakach (konstrukcja wsporcza), które z kolei są przytwierdzone do dachu mechanicznie, lub alternatywnie poprzez obciążenie ich balastem z bloczków betonowych. Częściej jednak stosuje się systemy przykręcane do dachu tak aby statyczne obciążenie dachów płaskich było jak najmniejsze. Nośność dachu musi zostać sprawdzona przez inżyniera z odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w odniesieniu do obciążenia, oraz sił oddziałujących przez wiatr, śnieg i deszcz.

Wybór odpowiedniego systemu mocowania odbywa się według różnych kryteriów i wartości. Najbardziej powszechne są systemy fotowoltaiczne mocujące wykonane z aluminium. Dodatkowym punktem będą zapewne względy estetyczne, jednak przede wszystkim należy pamiętać, że aby system montażu paneli był bezpieczny i trwały nie należy oszczędzać na materiałach i stosować tanie i mniej trwałe konstrukcje montażowe.

Systemy mocowań paneli firmy CORAB
Systemy mocowań paneli polskiej firmy CORAB

Godne polecenia są systemy mocowań polskiej firmy Corab, która zajmuje się systemami mocowań już prawie 25 lat. Wszystkie produkty firmy Corab poddawane są ogromnej ilości testom, dzięki temu do klientów trafiają zawsze produkty o najlepszej jakości i trwałości, co zostało docenione przez wiele instytucji w postaci certyfikatów i nagród. Produkty firmy Corab można znaleźć w naszym sklepie internetowym www.sklepelektryka24.pl. Serdecznie zapraszamy.


Moduły fotowoltaiczne – wybór

Na jakie moduły fotowoltaiczne powinniśmy się decydować przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach  ?

Przede wszystkim przy dokonywaniu wyboru modułów musimy mieć określone do jakiego rodzaju instalacji fotowoltaicznej będą zastosowane ów moduły. Czy będzie to instalacja dołączona do sieci on-grid czy instalacja autonomiczna (samodzielna) off-grid. Podstawowymi warunkami są: wymagana moc nominalna, np. dla domu jednorodzinnego od 2 do 4kW oraz miejsce gdzie będą montowane panele np. dach o określonym nachyleniu.

Różne rodzaje modułów pracują inaczej w różnych warunkach zmiennego nasłonecznienia lub zacienienia i to również trzeba mieć na uwadze przy wyborze modułów fotowoltaicznych. Np. ogniwa cienkowarstwowe produkują więcej energii przy lekkim nasłonecznieniu niż ogniwa krystaliczne.

Moduły fotowoltaiczne - MWG-130
Moduły fotowoltaiczne – MWG-130

Przy dokonywaniu wyboru paneli PV należy jeszcze kierować się bardzo ważnymi względami a mianowicie: czy moduł posiada określone certyfikaty spełnionych norm, jakości wykonania modułów, okresu gwarancyjnego, który powinien wynosić od 25 do 30 lat, różnego rodzaju zabezpieczeniami w tym najważniejszego zabezpieczenia przed zacienieniem. Można tutaj jeszcze dodać, że moduły PV, które zawierają ramę mają większą możliwość łączenia (integracji) w sieci natomiast moduły bez ramy są lepiej oczyszczane przez śnieg i deszcz.

Przyjmuje się, że w Polsce moduły (skierowane na południe) o mocy 1kWp wytworzą w ciągu roku od 900 do 110kWh energii elektrycznej. Wpływ na ilość wytwarzanej energii elektrycznej mają następujące czynniki: przede wszystkim miejsce zainstalowania PV, kierunek padania promieni słonecznej oraz brak zacienienia.

Moduły fotowoltaiczne – rodzaje

Obecnie na rynku modułów PV to 85% z nich jest zbudowana z krzemu, których wyróżnia się 3 grupy:

 1. Panele PV monokrystaliczne – charakteryzuje je sprawność w przedziale od 18 do 22%. Ich cena niestety jest wysoka
 2. Panele PV polikrystaliczne – charakteryzuje je sprawność w przedziale od 14 do 18%. Posiadają charakterystyczny granatowy kolor.
 3. Panele PV amorficzne – charakteryzuje je sprawność w przedziale od 6 do 10%. Posiadają charakterystyczny bordowy kolor

Typy akumulatorów, przeznaczenie oraz dobór do instalacji PV.

Akumulator to ogniwo elektryczne, które można wielokrotnie ładować i czerpać z niego energię. Energia podczas ładowania jest zamieniana z elektrycznej na chemiczną, a w przypadku rozładowania odwrotnie.

Typy akumulatorów

Akumulatory kwasowe lub klasyczne to akumulatory w których elektrolit w postaci ciekłej wypełnia ogniwo. Elektrolitem jest tutaj wodny roztwór kwasu siarkowego, a elektrody wykonane są z ołowiu i tlenku ołowiu. Tego typu akumulatory przeznaczone są głównie do pojazdów samochodowych, ze względu na buforowy typ pracy. Pracując cyklicznie ich żywotność jest bardzo mała, a ten rodzaj pracy występuje we współpracy z ogniwami PV.

Typy akumulatorów - akumulator AGM
Akumulator AGM

Najczęściej stosowane w systemach PV są akumulatory AGM. W akumulatorach AGM elektrolit jest uwięziony w matach szklanych, umieszczonych między ołowianymi płytami akumulatora. Akumulatory AGM posiadają jednokierunkowy zawór ciśnieniowy, który otwiera się wraz z nadmiernym wzrostem ciśnienia nagromadzonych gazów, eliminując problem zaburzenia rekombinacji wewnętrznej(prawidłowej sprawności ładowania i rozładowania). Nadmierny wzrost ciśnienia spowodowany jest przeważnie przeładowaniem akumulatora. To problem często występujący w systemach PV. Na uwagę zasługuje także wysoki poziom koncentracji energii oraz skuteczne odprowadzanie ciepła podczas przepływu prądu. Dodatkową zaletą jest także możliwość ustawiania tych akumulatorów w dowolnej pozycji.

Typy akumulatorów - akumulator żelowy
Akumulator żelowy

Akumulatory żelowe to akumulatory, w których elektrolitem jest żel. Powstaje on poprzez wymieszanie kwasu siarkowego z krzemionką. Są bardziej odporne na wysokie temperatury, uderzenia i wibracje niż akumulatory AGM i kwasowe. Kolejnymi zaletami tych akumulatorów jest również: wysoka sprawność ładowania, mniejsze wymagania wentylacyjne oraz brak efektu rozwarstwiania przy powolnym ładowaniu. W konstrukcjach przeznaczonych dla fotowoltaiki zapewniony jest pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania oraz zwiększona ilość głębokich cykli ładowania i rozładowania przez zastosowanie płyt pancernych w elektrodach.

Podsumowując, do systemów fotowoltaicznych należy wybrać akumulator, który jest przeznaczony do pracy cyklicznej czyli do rozładowania do paru procent i ponownego naładowania. Najczęściej stosowane są akumulatory AGM. Jeżeli poszukują Państwo odpowiedniego akumulatora, pragnę zaprosić do przejrzenia naszej oferty. Poniżej znajduje się odnośnik do naszej strony.

http://sklepelektryka24.pl/akumulatory.html

 


Nowo otwarty sklep – SklepElektryka24.pl !!!

Serdecznie zapraszamy do nowo powstającego sklepu internetowego „Sklepelektryka24.pl”. Na chwilę obecną sklep oferuje wszelkiego rodzaju falowniki zarówno obsługujące instalacje fotowoltaiczne jak i wszelkiego rodzaju silniki, maszyny oraz inne urządzenia. W późniejszym czasie w sklepie można będzie znaleźć moduły słoneczne, zestawy fotowoltaiczne, osprzęt elektryczny oraz wszelakiego rodzaju akcesoria. Oprócz tego w sklepie można znaleźć czujniki tlenku węgla, żarówki, elastyczne panele słoneczne a  także wentylatory.  Warto dodać że w ofercie znajdują się już wcześniej opisane na forum falowniki solarne firmy Delta. Poniżej znajduje się odnośnik do tych falowników.

Sklep internetowy – SklepElektryka24.pl

http://sklepelektryka24.pl/falowniki-solarne.html

Serdecznie zapraszamy do zakupu w naszym sklepie.

Sklep - SklepElektryka24.pl
Sklep – SklepElektryka24.pl


Falowniki solarne – jakie wybrać i czym się kierować ?

Przy wyborze odpowiedniego falownika solarnego powinniśmy przede wszystkim zastanowić się jakie parametry wyjściowe są nam potrzebne. Jest to bardzo ważne aby dany falownik dobrze działał i nie uległ awarii.

Falowniki solarne firmy Delta serii Solivia RPI
Falowniki solarne firmy Delta

Falowniki solarne – dobór

Do małych instalacji przydomowych będzie potrzebny falownik o małej mocy i odpowiednio do instalacji na skalę przemysłową trzeba będzie zastosować falowniki o większej mocy. Falownik solarny powinien charakteryzować się wysoką sprawnością i zgodnością z wszystkimi typami modułów PV. Sprawność falownika jest bardzo ważnym parametrem, gdyż pozwala uzyskać maksimum energii z paneli. Kolejnym ważnym cechą jaką powinien mieć falownik to szeroki zakres napięcia wejściowego. Pozwala on na bezpieczną instalację gdyż można operować napięciem elastycznie. Istotną kwestią przy wyborze falownika jest również odporność na czynniki atmosferyczne, zapylanie powietrza oraz wilgotność.  Taki chroniony falownik można zainstalować wszędzie np. w wilgotnej piwnicy, w pobliżu pylących drzew itp.

Producent falowników solarnych – firma DELTA

DELTA - producent falowników solarnych
DELTA – producent falowników solarnych

Godne polecenia są bardzo wydajne falowniki solarne firmy Delta: „Solivia” oraz „RPI” zarówno transformatorowe jak i beztransformatorowe. Falowniki te są bardzo dobrym rozwiązaniem dla instalacji domowych a także instalacji na cele przemysłowe. Wykonane są z aluminiowej obudowy, oferują wysoką sprawność i niezawodność w każdych warunkach dzięki stopniu ochrony IP 65. Do tego posiadają rozłącznik DC i oferują uziemienie negatywne i pozytywne oraz kilka metod monitorowania pracy falownika. W ofercie naszej firmy „Zawex” znajdują się falowniki jednofazowe i trójfazowe. Serdecznie zapraszamy do zakupu.

 


 • -

Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci

Licznik energii elektrycznej oddawanej przez system fotowoltaiczny instalowany jest przez zakład energetyczny co stanowi niejako jego własność.

Jeśli chodzi o sieć jednofazową to podłączenie do niej systemy fotowoltaicznego można realizować na trzy sposoby z zainstalowaniem odpowiedniej liczby liczników energii elektrycznej.

Podłączenie systemy PV do sieci
Podłączenie systemy PV do sieci

Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – sposoby

 1. Poprzez jeden licznik. Licznik tutaj zlicza ilość energii pobieranej jak i oddawanej do sieci. Jest to tzw. dwudrożny licznik energii, która właśnie odróżnia czy prąd pobierany jest pobierany czy oddawany do sieci. Ma zastosowanie w systemie fotowoltaicznym typu on-grid (podłączony do sieci).
 2. Poprzez dwa liczniki, z których pierwszy zlicza ilość energii pobieranej z sieci natomiast drugi licznik zlicza ilość energii oddawanej do sieci. Ta opcja może również zostać użyta w systemie fotowoltaicznym typu on-grid.
 3. Poprzez dwa liczniki, – jeśli podłączenie do sieci odbywa się poprzez skrzynkę z bezpiecznikami. W tej opcji drugi licznik zlicza ilość energii produkowanej przez generator fotowoltaiczny.

Natomiast podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej trójfazowej może odbywać się w dwóch wersjach:

 • poprzez cztery liczniki energii. Trzy jednofazowe systemy podłączone są do skrzynek z bezpiecznikami. W tym przypadku pierwszy licznik (trójfazowy) odmierza energię pobieraną i oddawaną do sieci. Trzy pozostałe liczniki odmierzają ilość energii oddawanej do sieci przez poszczególne instalacje jednofazowe.
 • poprzez dwa liczniki trójfazowe. W tym przypadku trzy systemy fotowoltaiczne podłączone są do sieci. Pierwszy licznik zlicza ilość energii pobieraną z sieci natomiast drugi licznik zlicza ilość energii oddawaną do sieci.