Cęgowa Metoda Pomiaru Prądu

Mierniki cęgowe są urządzeniami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar prądów bez potrzeby rozwierania mierzonego obwodu. Klasyczny pomiar prądu wymaga podłączenia amperomierza (lub multimetru z zakresami prądowymi) szeregowo zmierzonym obwodem, co wiąże się z koniecznością jego rozwarcia.

Rozwieranie obwodu jest kłopotliwe, a często niebezpieczne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Szczególnie cenna w zastosowaniu w energetyce i przemyśle jest możliwość pomiaru prądów podczas normalnej eksploatacji czy przebiegu procesów przemysłowych, właśnie przy wykorzystaniu metody cęgowej.

Wykonywanie Pomiarów Metodą Cęgową

W celu wykonania pomiaru powinniśmy zacisnąć cęgi pomiarowe na przewodzie badanego obwodu Dzięki zastosowaniu metody cęgowej przeprowadzane pomiary mają dużo wyższy poziom bezpieczeństwa (zwłaszcza podczas pomiaru dużych prądów), możemy też mierzyć prądy zarówno o dużych, jak i małych wartościach, a także prądy upływowe.

Dla zapewnienia wiarygodnych pomiarów w warunkach przebiegów odkształconych duże znaczenie ma zastosowanie mierników z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS). Oprócz pomiaru prądu metodą cęgową mierniki tego typu prawie zawsze są wyposażone w funkcje pomiarowe typowe dla multimetrów lub specjalne.

Wymagania Stawiane Miernikom Cęgowym

Producenci mierników cęgowych muszą spełnić określone warunki, aby ich wyroby odpowiadały wymogom sektora elektroenergetycznego.

Należą do nich:

  • Wiarygodny pomiar w instalacjach elektrycznych z zawartością harmonicznych,
  • Szybki i jednoznaczny odczyt pozwalający na prawidłowy pomiar w różnorodnych warunkach
  • Pomiar wartości szczytowych,
  • Zapewnienie możliwie wysokiego bezpieczeństwa pomiaru,
  • Wygodna obsługa zarówno w rękawicy ochronnej, jak i bez,