Dobór Akumulatora Do Instalacji PV

Akumulator jest ogniwem elektrycznym, które ma zdolność do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej. Energia dostarczana podczas procesu ładowania jest zamieniana z elektrycznej na chemiczną, a w przypadku rozładowania odwrotnie. Można wyróżnić 3 typy akumulatorów: Kwasowe(klasyczne), AGM oraz Żelowe.

Akumulatory Kwasowe

Akumulatory kwasowe lub klasyczne to akumulatory w których elektrolit w postaci ciekłej wypełnia ogniwo. Elektrolitem jest tutaj wodny roztwór kwasu siarkowego, a elektrody wykonane są z ołowiu i tlenku ołowiu. Tego typu akumulatory przeznaczone są głównie do pojazdów samochodowych, ze względu na buforowy typ pracy.

Akumulatory AGM

Akumulatory AGM elektrolit jest uwięziony w matach szklanych, umieszczonych między ołowianymi płytami akumulatora. Akumulatory AGM posiadają jednokierunkowy zawór ciśnieniowy, który otwiera się wraz z nadmiernym wzrostem ciśnienia nagromadzonych gazów, eliminując problem zaburzenia rekombinacji wewnętrznej(prawidłowej sprawności ładowania i rozładowania). Nadmierny wzrost ciśnienia spowodowany jest przeważnie przeładowaniem akumulatora.Na uwagę zasługuje także wysoki poziom koncentracji energii oraz skuteczne odprowadzanie ciepła podczas przepływu prądu. Dodatkową zaletą jest także możliwość ustawiania tych akumulatorów w dowolnej pozycji.

Dobór akumulatora - akumulator typu AGM
Akumulator AGM

Akumulatory Żelowe

Akumulatory żelowe to akumulatory, w których elektrolitem jest żel. Powstaje on poprzez wymieszanie kwasu siarkowego z krzemionką. Są bardziej odporne na wysokie temperatury, uderzenia i wibracje niż akumulatory AGM i kwasowe. Kolejnymi zaletami tych akumulatorów jest również: wysoka sprawność ładowania, mniejsze wymagania wentylacyjne oraz brak efektu rozwarstwiania przy powolnym ładowaniu.

Dobór akumulatora - akumulator żelowy MWLG-100-12
Akumulator żelowy MWLG-100-12

Dobór Akumulatora – Zasady Doboru

Akumulator w systemie słonecznym będzie pracował cyklicznie, więc najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie akumulatora typu AGM lub Żelowego. Praca cykliczna to taka, kiedy ładujemy akumulator do pełna, a następnie go rozładowujemy. Tak właśnie działają systemy słoneczne z użyciem akumulatora. Najlepiej będzie, gdy akumulator nie ma pojemności większej niż prąd ogniw w amperach pomnożony przez 10.

Dla przykładu: panel 130 W o mocy 7.2 A powinien obsługiwać akumulator o pojemności ok 70-80 Ah. Natomiast maksymalna pojemność akumulatora nie powinna przekraczać w Ah całkowitej mocy ogniwa, czyli dla panelu słonecznego 130 W nie więcej niż 130 Ah. Należy pamiętać, że do ładowania akumulatorów z paneli PV konieczne jest zastosowanie regulatora ładowania. Bez odpowiedniego regulatora akumulator zostanie uszkodzony lub w skrajnych przypadkach może wybuchnąć, ponieważ prąd płynący z paneli jest zdecydowanie większy od tego, którym powinniśmy ładować akumulator.

Podsumowując, do systemów fotowoltaicznych należy wybrać akumulator, który jest przeznaczony do pracy cyklicznej czyli do rozładowania do paru procent i ponownego naładowania. Najczęściej stosowane są akumulatory AGM i akumulatory żelowe.