Monitorowanie Wydajności Systemu Fotowoltaicznego

Nowoczesna energetyka opiera się na pozyskiwaniu energii wytwarzanej głównie z instalacji fotowoltaicznych.
Jest to bardziej ekonomiczne niż generowanie energii w stacji centralnej.

Konieczne jest utrzymywanie rezerw mocy, magazynowanie energii, a przede wszystkim stałe monitorowanie systemów, aby móc sprawnie sterować systemem elektroenergetycznym.

Jednym z nowszych narzedzi do kontroli i monitorowania procesów, jest  SCADA.

Narzędzie to cechuje się otwartą architekturą, dużą liczbą sterowników oraz skalowalnością.

System ten charakteryzuje się  dużymi możliwościami komunikacyjnymi i  wizualizacją procesów. Daje to możliwość sterowania procesami łączeniowymi i pozwala  modyfikować istniejący system.

Sekwencje sterownicze są zarządzane za pomocą systemu SCADA

Pozwala on na wykrywanie usterek, lokalizację, eliminację oraz przywracanie zasilania (FDIR).

Sekwencje te wykryją i zlokalizują usterkę, zainicjują procesy łączeniowe na czas trwania zakłóceń w systemie elektroenergetycznym, a następnie przywrócą zasilanie nieuszkodzonych fragmentów sieci za pośrednictwem podstacji, a także alternatywnych źródeł, jeśli są dostępne.
Algorytmy pracują w ten sposób, by bezpiecznie zminimalizować czas trwania i zasięg błędu, dzięki czemu znacznie poprawiają parametry wskaźników SAIDI i SAIFI.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI – Czym Są?

 • SAIDI to wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej,
 • SAIFI to wskaźnik przeciętnej systemowej przerwy w dostawie energii elektrycznej,

Ważne jest również automatyczne sprawdzenie poziomu naładowania sprzętu i ograniczeń termicznych w celu ustalenia, czy transfer energii jest bezpieczny.

Komunikacja

Odbywa się przy użyciu standardowych protokołów, takich jak IP i bezpieczny system Ethernet LAN

Korzyści

 • wyższą wydajność,
 • poprawione bezpieczeństwo dostaw,
 • unikanie nadmiernej mocy zainstalowanej,
 • lepsze zarządzanie obciążeniem szczytowym,
 • zmniejszenie strat sieci,
 • odroczenie kosztów funkcjonowania infrastruktury sieci rozdzielczej,
 • poprawa jakości energii,
 • zwiększona niezawodność i monitoring środowiska,

System SCADA potrafi zapisać każdy problem i włączyć sygnalizację alarmową, by ułatwić operatorom pracę przez co mogą oni szybciej naprawić lub wymienić komponenty bądź dostroić proces działania instalacji.

Poza branża energetyczną oprogramowanie SCADA wykorzystuje się w:

 • automatyce budynkowej,
 • infrastrukturze (zarządzanie mostami, tunelami, sieciami autostrad),
 • branży transportowej,
 • systemach oczyszczania i dystrybucji wody,
 • przemyśle,