Nowa Ustawa OZE – Większe Zyski z Fotowoltaiki

Na początku chciałbym zwrócić uwagę na bardzo wiele zalet instalacji fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii, dlatego zachęcam do przeczytania artykułu „Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę ?” dostępnego w poniższym linku:

Nowa Ustawa OZE

Dnia 20 lutego 2015 polski sejm uchwalił poprawkę do ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE dzięki której przewidywany jest rozwój energetyki obywatelskiej. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta RP. Poprawka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i dotyczy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, a więc takich, których moc nie przekracza 40 kW.

Prosumenci korzystając z nowych przepisów będą mogli odsprzedać nadmiar wyprodukowanej energii zakładowi energetycznemu po stałej cenie przez 15 lat. W zależności od mocy źródeł wytwarzających energię zostanie przyjęta odpowiednia stawka, która będzie tym mniejsza im będzie wyższa moc źródła produkującego energię. W przypadku źródeł energii wodnej, wiatrowej słonecznej do mocy 3 kW cena za sprzedaż 1 kWh będzie wynosić 75 groszy, dla instalacji od 3 do 10 kW będzie równa 65 groszy za 1 kWh.

Dofinansowania

Dzięki programowi „Prosument” zawartemu w ustawie OZE można uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć obejmujące zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii na poziome od 20 do 40 % kosztów inwestycji.

Oprócz tego poprzez współpracę z bankami można uzyskać środki na pokrycie pozostałych kosztów na podstawie kredytu i uzyskanie pokrycia 100% kosztów inwestycji. Gwarantowana stawka za odsprzedaż 1 kWh energii zakładowi energetycznemu w poprawce prosumenckiej do ustawy OZE pozwoli nam spłacić inwestycje w ciągu 8-10 lat, aby w późniejszym okresie generować 100 % zyski.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki do niedawna zarejestrowanych było zaledwie 100 prosumentów, którzy jednocześnie produkowali prąd i z niego korzystali. Dzięki tej ustawie liczba prosumentów powinna wzrosnąć ze względu na to że opłacalność instalacji będzie zdecydowanie wyższa. Poniżej znajduje się link z pełną treścią projektu ustawy o OZE.