Podłączenie Systemu Fotowoltaicznego Do Sieci

Licznik energii elektrycznej oddawanej przez system fotowoltaiczny instalowany jest przez zakład energetyczny co stanowi niejako jego własność.

Jeśli chodzi o sieć jednofazową to podłączenie do niej systemy fotowoltaicznego można realizować na trzy sposoby z zainstalowaniem odpowiedniej liczby liczników energii elektrycznej.

Podłączenie Systemu Fotowoltaicznego Do Sieci – Sposoby

  1. Poprzez jeden licznik. Licznik tutaj zlicza ilość energii pobieranej jak i oddawanej do sieci. Jest to tzw. dwudrożny licznik energii, która właśnie odróżnia czy prąd pobierany jest pobierany czy oddawany do sieci. Ma zastosowanie w systemie fotowoltaicznym typu on-grid (podłączony do sieci).
  2. Poprzez dwa liczniki, z których pierwszy zlicza ilość energii pobieranej z sieci natomiast drugi licznik zlicza ilość energii oddawanej do sieci. Ta opcja może również zostać użyta w systemie fotowoltaicznym typu on-grid.
  3. Poprzez dwa liczniki, – jeśli podłączenie do sieci odbywa się poprzez skrzynkę z bezpiecznikami. W tej opcji drugi licznik zlicza ilość energii produkowanej przez generator fotowoltaiczny.

Natomiast podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej trójfazowej może odbywać się w dwóch wersjach:

  • Ooprzez cztery liczniki energii. Trzy jednofazowe systemy podłączone są do skrzynek z bezpiecznikami. W tym przypadku pierwszy licznik (trójfazowy) odmierza energię pobieraną i oddawaną do sieci. Trzy pozostałe liczniki odmierzają ilość energii oddawanej do sieci przez poszczególne instalacje jednofazowe.
  • Poprzez dwa liczniki trójfazowe. W tym przypadku trzy systemy fotowoltaiczne podłączone są do sieci. Pierwszy licznik zlicza ilość energii pobieraną z sieci natomiast drugi licznik zlicza ilość energii oddawaną do sieci.