Gwałtowny Wzrost Zainteresowania Fotowoltaiką – Raport

1

Wyniki opracowane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV we współpracy z redakcją GLOBEnergia w raporcie jednoznacznie wskazują na dynamiczny rozwój tego sektora energetyki w przeciągu ostatnich kilku lat. W 2015 roku moc skumulowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 95 MWp. Aż 98% z tych instalacji zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015.

Analiza instalacji PV przedstawiona w raporcie uwzględnia moc zainstalowaną i skumulowaną, ilości instalacji, ich wielkości oraz przyłączenia do poszczególnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

Elektrownie PV – Moc Skumulowana

Tylko w ciągu roku 2015 moc skumulowana wzrosła od wartości 22MWp do wartości 95 MWp, co jest równoznaczne z zainstalowaniem w tym roku 74MWp mocy. Warto zwrócić uwagę, że ponad 30% z tej wartości to mikroinstalacje.

2

Procentowy Udział Poszczególnych Typów Instalacji

Jak wynika z raportu, to właśnie mikroinstalacje zyskują coraz większą popularność. W roku 2015 aż 28% skumulowanej mocy w instalacjach PV była zgromadzona właśnie w mikroinstalacjach. Dla porównania, rok wcześniej wartość ta osiągała zaledwie 13%.

3

Coraz więcej odbiorców indywidualnych dostrzega zalety posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej. Z pewnością przyczyniły się do tego programy prosumenckie uruchomione przez Narodowy Fundusz oraz Regionalne Programy Operacyjne.

W obecnej chwili mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 0,07 % mocy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. Jest to nadal bardzo niska wartość, należy jednak dostrzec dokonujące się zmiany w tym zakresie i ich ogromny potencjał.