Zalety Fotowoltaiki Dla Firm

Instalacje PV są źródłem energii, które jest coraz częściej wprowadzane poprzez przedsiębiorców, a także klientów indywidualnych. W przypadku klientów indywidualnych instalację PV nie są jednak tak popularne, jak u klientów biznesowych, którzy mogą uzyskać duże korzyści dzięki instalacjom PV.

Zalety fotowoltaiki dla firm są następujące:

  1. Niezależność energetyczna,
  2. Poprawa wizerunku firmy,
  3. Obniżenie rachunków za prąd,
  4. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni,
  5. Możliwość sprzedaży nadwyżek energii,
  6. Amortyzacja kosztów inwestycyjnych

Niezależność Energetyczna

Najważniejszą zaletą dla firm jest niezależność energetyczna. Dzięki fotowoltaice dla firmFirma posiadająca instalację fotowoltaiczną, staje się w pewnym stopniu niezależna energetycznie, ponieważ potrafi wykorzystać promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii na własne potrzeby. Jest to istotną zaletą, szczególnie w okresie największych upałów, kiedy sieci energetyczne są mocno obciążone. W takich przypadkach na zlecenie rady ministrów Operator Sieci Przesyłowej, którym w Polsce jest PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nakłada na zakłady przemysłowe obowiązek ograniczenia poboru energii z sieci do wartości opisanej jako moc minimalna, co w praktyce oznacza konieczność wyłączenia części sprzętu zasilanego z sieci. Każdy dzień pracy z ograniczeniami powoduje wysokie straty dla przedsiębiorstwa.

Poprawa Wizerunku Firmy

Firma produkująca „zieloną energię” coraz częściej jest postrzegana jako świadoma i odpowiedzialna ekologicznie, co podnosi prestiż firmy jako szanująca środowisko i korzystająca z nowoczesnych technologii. Społeczeństwo szanuje świadomych przedsiębiorców, a ekologia jest obecnie czynnikiem, który jest coraz bardziej zauważalny i doceniany przez klientów. Korzystanie z usług firmy niezależnej energetycznie oraz szanującej środowisko będzie pojawiało się coraz wyżej na liście priorytetów klientów.

Oszczędności

Oszczędność dzięki fotowoltaice dla firm PV produkuje darmową energię, wykorzystując promieniowanie słoneczne, co pozwala na pokrycie całości lub części zapotrzebowania zakładu na prąd, a co za tym idzie – obniżenie rachunków. Różnica w wysokości opłat jest szczególnie widoczna w przypadku klienta biznesowego, którego najwyższe zużycie energii mieści się w godzinach między 7:00 a 18:00, czyli w czasie kiedy możemy uzyskać najwięcej energii z PV.
Wiele firm posiada wielkie połacie gruntów oraz nieużytkowanych dachów, które jedynie niszczeją pozostawione same sobie. Dlatego też odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla jednego jak i drugiego przypadku jest instalacja fotowoltaiczna. Dzięki możliwości zainstalowania zespołu PV na gruncie oraz dachu, w łatwy i korzystny dla naszej firmy sposób możemy wykorzystać wcześniejsze nieużytki.

Zagospodarowanie Wolnych Przestrzeni

Istnieją już firmy, które zajmują się dzierżawą dużych powierzchni pod instalację fotowoltaiczną. Na dachu przedsiębiorstwa budują własną elektrownie, sprzedając energię do zakładu i płacąc za dzierżawę powierzchni.

Możliwość Sprzedaży Energii

Z reguły energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną zasilającą firmy oraz zakłady produkcyjne jest wykorzystywana przez nie na bieżąco. Może zdarzyć się jednak sytuacja gdy zakład nie zużyje całej energii na bieżąco. W takich sytuacjach dzięki zainstalowanemu dwukierunkowemu licznikowi energii istnieje możliwość sprzedaży jej nadwyżek operatorowi sieci, który ma obowiązek jej odkupienia.

Amortyzacja Kosztów Inwestycji

Gdy przedsiębiorca spełnia warunki małego podatnika to może jednorazowo zamortyzować całą wartość instalacji, korzystając z pomocy de minimis. Taka forma jest bardzo korzystna, co realnie zmniejsza sumaryczny koszt instalacji.

Gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków małego podatnika wtedy amortyzuje instalację przed okres 10 lat.

Podsumowanie

Podsumowując, fotowoltaika dla firm umożliwia zaoszczędzenie na rachunkach za energię oraz możliwość jej sprzedaży co pozwala na szybszy zwrot zainwestowanych w jej budowę środków. Poza oczywistymi korzyściami finansowymi właściciel instalacji fotowoltaicznej zyskuje niezależność energetyczną a także buduje wizerunek firmy jako świadomej i odpowiedzialnej ekologicznie. Niewątpliwą zaletą jest również możliwość amortyzacji kosztów inwestycyjnych.