Ochrona Odgromowa Systemów Fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne nie zwiększają prawdopodobieństwa uderzenia pioruna, stąd też nie ma potrzeby instalowania dodatkowej ochrony  odgromowej. System PV może być podłączony już do istniejącej ochrony odgromowej budynku. W przypadku systemów fotowoltaicznych, która jest narażona na uderzenie pioruna, np. panele ułożone na płaskim dachu to konieczna jest instalacja właściwej ochrony odgromowej. Wynika to z tego że system PV jest najwyższą częścią na dachu.

Ochrona Odgromowa Zewnętrzna

Konieczność stosowania tej ochrony jest określona w normach krajowych. Ochrona odgromowa zewnętrzna składa się z zwodu, piorunochronu min. 16mm2 oraz uziomu.

Ochrona Odgromowa Wewnętrzna

Aby zabezpieczyć system fotowoltaiczny i podłączonych do niego urządzenia elektroniczne przed sprzężeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi oraz przed przepięciami stosuje się ograniczniki przepięcia. Ograniczniki te montowane są zazwyczaj w tablicy rozdzielczej DC lub w skrzynce rozłącznika. Dodatkowo jeszcze w systemach fotowoltaicznych narażonych na większe ryzyko wyładowań atmosferycznych instalowane są dodatkowo ograniczniki przed i za falownikiem.