Kable Fotowoltaiczne – Ważny Element Instalacji PV

Przewody stosowane w instalacjach napięcia stałego podporządkowane są wymaganiom zawartych w normach, które się różnią w poszczególnych krajach. W Polsce norma PN-HD 60364-7-712:2007 określa wymagania dotyczące układów zasilania instalacji fotowoltaicznych. Przy doborze przewodów na instalacje PV pod uwagę powinniśmy brać podstawowe warunki wymienione poniżej.

Kable Fotowoltaiczne – Wymagania

  • Przewody powinny być podwójnie izolowane. Zbudowana z dwóch izolacji: podstawowej i dodatkowej oddzielonej metalową przegrodą, która w przypadku uszkodzenia jednej z izolacji zabezpiecza przed porażeniem prądem i chroni przed pożarem.
  • Promień zgięcia przewodów powinien być stosunkowo duży co ułatwia w duży stopniu montaż i chroni przed uszkodzeniami wewnętrznymi. Giętkość żyły powinna być klasy 5-tej lub 6-tej, co oznacza że przewód będzie bardzo giętki i odporny na wszelkie ruchy.
  • Materiał z którego wykonany jest przewód musi być odporny na różnego rodzaju oleje i czynniki chemiczne, które będą na niego oddziaływać przez długi czas.
  • Temperatura pracy sięgać powinna powyżej 100 stopni Celsjusza, a żyła przy zwarciu musi wytrzymywać temperaturę ponad 200 stopni Celsjusza przez kilka sekund. Im większa wytrzymałość cieplna żyły tym lepiej.
  • Duże znaczenie ma także wytrzymałość przewodów na temperatury poniżej zera, ponieważ przewody w instalacjach PV muszą pracować przez cały rok, również w okresie zimowym. Standardem jest tutaj wytrzymałość 40 stopni poniżej zera, jednak nieliczni producenci oferują przewody o wytrzymałości do minus 50 stopni.
  • Trwałość przewodów powinna wynosić co najmniej tyle ile wynosi okres bezawaryjności instalacji fotowoltaicznej czyli około 20 lat. Natomiast na chwilę obecną wielu producentów oferuje przewody, których trwałość została określona na 30 lat.
  • Przewody do instalacji PV powinny charakteryzować się także niewrażliwością na promienie UV.

Top Cable – Wiodący Producent

Jednym z wiodących producentów kabli i przewodów jest firma Top Cable, która swoje produkty wytwarza w oparciu o surowce najwyższej klasy, co potwierdzone jest licznymi certyfikatami renomowanych instytucji. W ofercie firmy znajdują się kable i przewody średniego oraz niskiego napięcia.