Technologia SolarEdge – Zwiększenie Wydajności Paneli Fotowoltaicznych.

Na generowaną w danych warunkach moc panelu fotowoltaicznego składa się wiele czynników. Przy takich samych warunkach pogodowych moc uzyskiwana przez panele fotowoltaiczne jest różna, ponieważ każdy panel fotowoltaiczny wymaga indywidualnej kombinacji wartości napięcia i prądu. Za dobór optymalnych wartości tych parametrów odpowiedzialny jest MPP Tracker.

W tradycyjnych rozwiązaniach, falowniki śledzą MPP wspólnie dla łańcucha paneli fotowoltaicznych, wszelkie rozbieżności w MPP różnych paneli fotowoltaicznych w jednym szeregu generują m.in. problem zaniżania produkcji mocy całego szeregu przez najsłabszy w danej chwili panel.

Optymizery SolarEdge

Dzięki zastosowaniu optymizerów SolarEdge falowniki zostają odciążone od zadania jakim jest śledzenie MPP, które w tym przypadku odbywa się na poziomie optymizerów mocy dla każdego modułu oddzielnie czego skutkiem jest pracę przy optymalnym prądzie i napięciu, gwarantującym maksymalną moc przez cały czas pracy modułu. Każdy panel fotowoltaiczny nawet tej samej klasy i w ramach jednej serii odznacza się dodatnią tolerancją mocy (0/+5%). Oznacza to, że panel może mieć do 5% więcej mocy niż moc nominalna. Zastosowanie optymizerów mocy SolarEdge pozwala na wykorzystanie dodatniej tolerancji mocy modułów, tym samym zwiększenie wydajności całej instalacji.

Nawet niewielkie zacienie jednego modułu przy pracy bez optymizerów Solar Edge znacznie obniża produktywność całej instalacji. dlatego iż pozostałe moduły pracują dokładnie tak samo jak najsłabszy zacieniony panel. W systemie SolarEdge wyżej opisany problem został rozwiązany poprzez zastosowanie optymizerów mocy, które redukują starty związane z częściowym zacienieniem instalacji. W instalacji fotowoltaicznej z optymizerami mocy spadek produktywności dotyczy jedynie zacienionego modułu, natomiast reszta systemu pracuje 100% swoich możliwości. Różnice mocy nowych paneli fotowoltaicznych w tej samej klasie mogą wynosić nawet do 5W.

Po 20 latach wydajność panelu obniża się o 20%. Panele starzeją się różnie, a przy połączeniu tradycyjnym moc paneli będzie zawsze taka jak moc najsłabszego panelu co odpowiada za duże straty mocy. Przy zastosowaniu optymizerów indywidualnie pracujące panele będą zawsze miały największy uzysk energii – moc niezależnie od tego jak będzie „starzeć” się każdy z paneli.